Ons aanbod

Parcours biedt het volgende onderwijs:

  1. VMBO basis en kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo b-k) binnen het profiel Diensten & Producten.
    Onze leerlingen volgen onderwijs dat gericht is op het behalen van een vmbo-diploma.
    Wij werken hierin samen met Campus013 (voorheen Vakcollege Tilburg)
  2. Leerroute arbeid
    Via oriëntatie op beroepen, arbeidsgerichte certificering en stages werken de leerlingen toe naar uitstroom naar een reguliere werkplek of Entree-onderwijs. Leerlingen volgen een programma waarmee zij arbeidscompetenties verwerven. De theoretische vakken zijn gericht op zelfredzaamheid en arbeid.
    De leerlingen behalen waar mogelijk één of meerdere branchegerichte certificaten, waaronder SVA (schoonmaak), SWB (veiligheid) en KAS of BAS (assistent keuken of assistent bediening).

Kleine klassen en veel structuur
Wij werken met kleine klassen: ongeveer 10 tot 12 leerlingen per klas. Het leerlingaantal kan per groep verschillen en is afhankelijk van meerdere factoren, bijvoorbeeld het aantal stagedagen per klas of de groepssamenstelling.
Iedere leerling heeft een mentorklas en dat is de basis van waaruit we bekijken wat de individuele behoeften van de leerling zijn. Anders dan in het normale onderwijs worden alle theorielessen verzorgd door de eigen vaste groepsleraar, die tevens mentor is.
Voorspelbaarheid en duidelijkheid in regels, dag- en weekprogramma zijn voor onze leerlingen van groot belang. Er is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de jongeren.

Topzorggroep
Parcours heeft ook een topzorggroep. In deze groep komen jongeren, waarbij de leervoorwaarden nog onvoldoende aanwezig zijn. De leerling zit tijdelijk in deze groep, alles is erop gericht om weer terug te keren naar een gewone klas binnen onze school. Wij werken in de Topzorggroep met het zogenaamde gedragskwalificatiesysteem. Dit betekent dat we het gedrag van onszelf/de leraar aanpassen aan het gedrag dat de leerling laat zien en op die manier de ontwikkeling van de jongere positief stimuleren.

Entree-onderwijs
Leerlingen kunnen doorstromen naar Entree-onderwijs. Dit is een opleiding op assistentenniveau. Leerlingen volgen (deels) onderwijs op het ROC, locatie Wildstraat.
Parcours biedt ook een voortraject aan, waarbij leerlingen één dag per week onderwijs volgen op het Entreecollege om in beeld te krijgen of de leerling door kan stromen naar de reguliere Entree-opleiding.

Schoolondersteuningsprofiel

Onze visie op begeleiding van leerlingen, de ondersteuningsmogelijkheden die wij bieden én de ontwikkeldoelen die wij onszelf stellen, staan beschreven in ons Schoolondersteuningsprofiel en Ouderrapport.