Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft advies en instemmingsbevoegdheid over een aantal belangrijke zaken die het personeel en de ouders betreffen. Bijvoorbeeld verandering van schooltijden, de schoolbegroting en veranderingen op onderwijskundig gebied.
De MR komt eens per maand bij elkaar en maakt elk jaar een jaarverslag en planning voor het komende schooljaar. De directie is op uitnodiging bij de vergadering aanwezig.
Voor alle scholen die onder de stichting Biezonderwijs vallen is er een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR).

Leden van de MR van Parcours

Vertegenwoordiging vanuit de ouders:
Mevrouw Shirley Schellekens
Mevrouw Bonny Donders.

Vertegenwoordiging vanuit het team:
Frank de Moor
Loek Lenssen.