Medewerkers Parcours

Anki Wijnen
Maatschappelijk werker
Bob Pennings
Leerkracht, Stage-coördinator
Eugenne van den Broek
Adjunct-directeur
Eveke Aernouts
Orthopedagoog
Jamila Bouchaaouat
Intern begeleider, Leerkracht
Jeroen Uitslag
Leraarondersteuner
Jeske van Seeters
Leraarondersteuner
Jolande Grijsbach
Stage-coördinator
Leo de Bruijn
Vrijwilliger
Mariel van Rooij-Wijnans
Leerkracht
Natasja Voorjans
Intern begeleider, Leerkracht
Noortje Vriens
Leraarondersteuner
Raymond Martens
Leraarondersteuner
Saskia Haans
Leraarondersteuner
Willem Fiora
Intern begeleider, Leerkracht
Yvonne Thysselink
Leraarondersteuner