Leerlingenvervoer

Mededelingen leerlingenvervoer schooljaar 2017-2018 Gemeente Tilburg

Vanaf heden is de Gemeente begonnen met de voorbereidingen voor het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2017-2018. Het volgende staat te gebeuren:

Ongewijzigd voortzetten
Van een groot deel van de kinderen in het huidige bestand weten we dat de situatie in het komende schooljaar ongewijzigd zal zijn. De ouders/verzorgers van deze kinderen zullen daarom rond 6 april 2017 een wijzigingsformulier ontvangen. Hierop dienen zij aan te geven of de situatie inderdaad ongewijzigd is. Indien dit niet het geval is, dienen ze dit op hetzelfde formulier  aan te geven.
Let op: het formulier moet in beide gevallen teruggestuurd worden naar de gemeente. Als wij niets terug ontvangen, veronderstellen we dat het recht op leerlingenvervoer niet voortgezet dient te worden in het nieuwe schooljaar.

Nieuwe aanvraag/ wijziging werkwijze
Alle ouders/verzorgers die in week 14 geen wijzigingsformulier hebben ontvangen, dienen voor het nieuwe schooljaar telefonisch contact met ons op te nemen voor het maken van een afspraak. Vanaf het nieuwe schooljaar gaat de beoordeling van het recht op leerlingenvervoer op een andere wijze plaatsvinden dan de ouders gewend zijn.

Om vast te kunnen stellen of leerlingevervoer noodzakelijk is en welke vorm passend is, zal er vanaf heden voor nieuwe aanvragen leerlingenvervoer een persoonlijk gesprek plaats gaan vinden met een medewerker van de gemeente Tilburg.
Dit gesprek is belangrijk voor de beoordeling van het recht op leerlingenvervoer in schooljaar 2017-2018.
Adviseer ouders/verzorgers om uiterlijk voor  1 mei 2017 een afspraak bij ons te maken. Indien dit na 1 mei 2017 gebeurt, kunnen wij niet garanderen dat het vervoer vanaf de eerste schooldag plaats zal vinden (in geval van taxivervoer). De vervoerder heeft namelijk tijd nodig om de routes in te kunnen plannen.

Meer informatie
Heeft de ouder  vragen over het leerlingenvervoer  dan kunt u ze doorverwijzen naar het  team maatschappelijke ondersteuning via 013-542 99 87. Algemene informatie over  leerlingenvervoer vindt u op www.tilburg.nl.
Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,
namens deze,
teammanager maatschappelijke ondersteuning 2,
Marian van Beek

 

Mededelingen Leerlingenvervoer schooljaar 2017-2018 Gemeente Waalwijk

De ouders, welke voor leerlingen in het schooljaar 2016-2017 een vorm van leerlingenvervoer ontvingen, hebben per post een informatiebrief van ons ontvangen. U treft de brief ook in de mail als bijlage aan.
In de Verordening leerlingenvervoer gemeente Waalwijk 2014  staan alle artikelen vermeld waarop een aanvraag leerlingenvervoer getoetst wordt. In principe gelden de volgende regels:

Voortgezet Speciaal Onderwijs

  • Aangepast vervoer wordt toegekend wanneer de leerling vanwege zijn/haar handicap niet in staat is om met begeleiding, met het  de fiets of openbaarvervoer te school te bezoeken;

Wanneer ouders aangepast vervoer aanvragen (of kilometervergoeding) hebben wij een schoolverklaring nodig. De schoolverklaring geeft aan dat de leerling is ingeschreven op de school en dat de leerling vanwege de handicap niet in staat is met begeleiding gebruik te maken van het openbaar vervoer naar school. Ouders zullen u de komende tijd om deze verklaring vragen. Zonder deze verklaring kan de aanvraag niet afgehandeld worden.

De schoolverklaring dient het volgende te bevatten:

  • Naam Kind;
  • Geboortedatum kind;
  • Groep;
  • Beperking (waarom reizen met aangepast vervoer noodzakelijk is);
  • Gegevens van de school
  • Ondertekening, stempel en naam van de invuller school

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur telefonisch contact opnemen met de medewerkers Leerlingenvervoer van Team WijZ van de Gemeente Waalwijk via telefoonnummer 0416- 683 456 of per e-mail: leerlingenvervoer@waalwijk.nl 
Als u het prettig vindt om in een persoonlijk gesprek  alles nog eens door te nemen, dan kunt u ook een afspraak maken. Wij  komen graag bij u op school.
De gemeente Waalwijk zal alles in het werk stellen de kinderen de juiste vervoersvorm toe te kennen en wanneer de complete aanvragen vóór 15 mei 2017 ingediend worden, de vergoeding/het vervoer per 1ste schooldag te garanderen.
Wij vertrouwen u op deze wijze te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Team WijZ
Gemeente Waalwijk