Aanmelden

Als u uw kind wilt aanmelden kunt u contact opnemen met Parcours. U ontvangt dan een aanmeldformulier. Naast het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier heeft Parcours nog een aantal andere formulieren en stukken nodig om de aanmelding goed te kunnen beoordelen.

  • geldige toelaatbaarheidsverklaring
    indien er nog geen toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven door het Samenwerkingsverband en uw kind is plaatsbaar op onze school, dan wordt de toelaatbaarheidsverklaring door ons aangevraagd.
  • onderwijskundig rapport/ ontwikkelingsperspectief
  • meest recente toets- en rapportgegevens van de school van herkomst
  • relevante verslagen hulpverlening
  • relevante medische rapportages
  • kopie identiteitsbewijs

Na ontvangst van alle stukken zal de commissie van begeleiding van Parcours de aanmelding zorgvuldig bekijken en een afspraak maken met u als ouder en de leerling voor een intakegesprek en een rondleiding op onze school.

Wie is deze commissie van begeleiding (cvb) en wat doet zij?

De cvb bestaat uit de orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, intern begeleider, GGD-arts en een lid van de directie als voorzitter. Daarnaast is de betrokken leerplichtambtenaar op afroep beschikbaar.

De rol van de Commissie van begeleiding:
Op basis van de informatie uit de aanmelding en het intakegesprek wordt een beslissing genomen over de plaatsing van een leerling binnen Parcours. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de jongere, belemmerende factoren, het didactisch niveau, de wensen en verwachtingen van de leerling en zijn of haar ouders/verzorgers en de groepssamenstelling.
De cvb is verantwoordelijk voor het opstellen en evalueren van het ontwikkelingsperspectief van de leerling.

Het kan voorkomen dat de cvb van Parcours een negatief plaatsingsadvies geeft. Redenen hiervoor kunnen zijn:

  • Het onderwijsniveau past beter bij een andere school;
  • De leerling heeft een verslavingsproblematiek die het leren in de weg staat.

De cvb zal in die gevallen de leerling afwijzen en een alternatief aanbod adviseren.
Indien er geconstateerd wordt dat de problematiek van de leerling maakt dat er sprake is van onvoldoende leervoorwaarden, kan het onderwijs mogelijk plaatsvinden binnen onze topzorggroep, als dan niet in combinatie met een behandeltraject. Bij plaatsing binnen deze topzorggroep gaan leerling, ouder, hulpverlening en school gezamenlijk een intensief traject aan met het doel om z.s.m. door te stromen naar een reguliere klas.

“Voor sommige ouders en leerlingen is de overstap van een reguliere school naar een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs een grote stap. Wij begrijpen dat. Daarom bent u ook altijd van harte welkom voor een rondleiding en/of een kennismakingsgesprek. Zodat u een beeld krijgt van wie wij zijn en wat wij doen”. 

De rondleidingen gaan weer van start!

Wanneer u een rondleiding wil kunt u zich aanmelden.

Dit kunt u telefonisch doen, tel.nr. 013-4627050 of via de mail info@parcourstilburg.nl

Wij starten op maandag 23 januari, dinsdag 24 en woensdag 25 januari 2023.

De rondleidingen vinden plaats van 15.00 tot 15.45 en van 15.45 tot 16.30.

In de maanden/weken daarna vinden de rondleidingen op maandag, dinsdag en woensdag van 15.00 uur tot 15.45 uur en van 15.45 uur tot 16.30 uur.

 

Na aanmelding neemt de school contact met u op om een afspraak te maken.

Mocht u echt niet op de bovengenoemde tijdstippen en/of dagen kunnen komen dan kijken wij naar een geschikt moment voor beide partijen.